divendres, 16 de desembre de 2016

El llarg viatge

Aprofitant diferents recursos tecnològics hem realitzat una activitat anomenada "El llarg Viatge" per treballar els diferents continents i la seva fauna. Les eines ha utilitzar són codis QR, mòbils o tablets amb lector de codis QR, un mapa de l'espai on es farà l'activitat i la pissarra digital interactiva, per tal d'aprendre a treballar amb nous mètodes a l'aula. Aquesta activitat està adreçada a infants d'entre 8 i 9 anys, corresponent al curs de 4t de primària, ja que és quan començen a treballar aquest temari. Realitzarem aquest joc un cop explicats els continents i els seus climes i fauna a classe per poder aprofundir i repassar-ho més dinàmicament, ja que és una manera amb la qual els alumnes estiguin més motivats a l'hora d'estudiar-ho. Els objectius principals són conèixer els diferents continents i la seva fauna, fomentar el treball en equip, aprendre a utilitzar diferents recursos tecnològics i finalment aconseguir la realització de la prova final (un trencaclosques). 

Abans de començar el joc, dividirem els alumnes en 6 grups entre 3 i 4 persones i per tal de que puguin emprendre la cerca dels diferents codis, els hi donarem un mapa de l'aula amb els punts on estiguin col·locats els diferents codis QR, amb un continent i un animal característic de cada un. Un cop trobats s'escanejaran i amb l'ajuda de tots els components del grup i la PDI hauran de posicionar les peces que els hagi tocat al lloc corresponent del trencaclosques. Un cop acabada l'activitat durem a terme una sèrie de preguntes relacionades per poder fer una bona avaluació, mitjançant una rúbrica fixant-nos en com ha anat l'activitat i si s'han aconseguit els objectius establerts, per tal de saber les coses que s'han de canviar per poder millorar. En aquesta activitat treballem diferents tipus de competències com ara la orientació amb el mapes per poder trobar els codis i la reflexió i memòria per tal d'aconseguir saber on van les diferents peces del trencaclosques.

A continuació us mostrem el Canvas que hem realitzat per portar a terme l'activitat i imatges dels materials de l'activitat:
dimecres, 30 de novembre de 2016

PLE- Personal Learning Environment

Aquest nou terme, PLE o EPA (en català: equip personal d'aprenentatge) és un conjunt d'eines que s'adapten a les nostres necessitats, és a dir, aquelles aplicacions o pàgines web que ens ajuden a fer del nostre dia a dia una millor gestió. També podem parlar del PLE com a recurs d'aprenentatge segons les nostres habilitats, gustos i vivències. Per exemple, si a mi m'interessa el tema de l'esport, puc descarregar-me una aplicació que faci referència a allò o, simplement, buscar a les xarxes socials sobre algun tema interessant per tenir més coneixements sobre allò que ens crida l'atenció. És una eina gestionada pel currículum, es a dir, amb totes aquestes innovacions tecnològiques és necessari que els alumnes aprenguin a buscar informació pels seus treballs i estudis i fins i tot, conscienciar-los que les tecnologies no només són per jugar, chatejar, etc. sinó, també per ampliar els nostres coneixements.

El blog que esteu llegint també és un clar exemple de PLE o EPA perquè, és aquí on mostrem nous conceptes relacionats amb la tecnologia, donem recursos per poder realitzar una història o video, fent referència a l'entrada de la seguretat a internet hem volgut emfatitzar la cura que hem de tenir fent servir dispositius mòbils, ordinadors o tabletes. A més a més de les xarxes socials, també tenim PLEs més personals com és el correu electrònic, l'agenda del mòvil on podem visualitzar tot tipus de compromissos, la càmera de fotos, etc. Des del nostre punt de vista és una bona manera i un bon recurs per saber on estem registrats i quins són els recursos que tenim per buscar informació i utilitzar-la en el nostre futur laboral, per integrar aquests mètodes a l'aula i que tant alumnes com adults sàpiguen quines eines poden utilitzar i ja ho fan.


dijous, 24 de novembre de 2016

Seguretat a internet


La seguretat a Internet és un tema molt ampli que abasta des de l'addicció al mòbil -caracteritzada per la pèrdua de control sobre l'ús d'internet-, fins a conductes com el ciberassetjament. A més, està molt lligat a la identitat digital, per aquest motiu, podem destacar el "pushing", és a dir, aquesta falsa identitat que es pot crear per manipular als joves adolescents, unes conductes no funcionals. També trobem el ciberassetjament o ciberbullying, que és quan un/a alumne/a és maltractat/da repetidament i al llarg del temps per part d'un o més estudiants, mitjançant l'ús d'eines tecnològiques (amenaces, insults, ridiculitzacions, buit social...) i altres conductes com el sexting, que consisteix en la difusió o publicació de continguts, principalment fotografies o vídeos, de tipus sexual, utilitzant el telèfon mòbil o un altre dispositiu tecnològic. Tanmateix, per detectar aquests casos, cal fixar-se en els canvis que es poden produir en la persona, tant físics com de conducta i emocionals.

Per poder evitar aquests actes, podem trobar diferents tipus de normatives, com la llei de protecció de dades i la dels drets d'imatge. A més a més, per fer un bon ús de les tecnologies hem de ser respectuosos amb aquestes, tenir un control de tot el que pengem a la xarxa, i informar sobre qualsevol problema o amenaça. Tot això ho hem volgut transmetre en un vídeo i mostrar com es veu afectada la conducta, i com es poden tornar les persones que es troben en aquesta situació d'addicció a internet, i les coses negatives que pots trobar-te a les xarxes socials mitjançant exemples i conductes. Amb això esperem crear consciència tant a pares i fills de com fer un bon ús i dels perills que comporten les xarxes socials i l'addicció a internet.divendres, 18 de novembre de 2016

Thinglink, crea la teva pròpia activitat!

Thinglink és una pàgina web i aplicació per mòbils, tabletes, etc. la qual es pot utilitzar efectivament durant les classes a l'aula. Es poden realitzar un ampli ventall d'activitats, ja sigui posar uns punts d'interés damunt la imatge per explicar el temari, fer jocs més dinàmics, crear una classe més interactiva fent servir la realitat virtual de 360º (veient la història i com s'ha creat l'estructura d'un monument...), d'entre altres. És una aplicació totalment gratuïta i molt fàcil d'utilitzar.

A continuació, explicarem un joc que es pot crear amb aquest tipus d'apps. Per realitzar, per exemple, un joc de detectius, es pot agafar la imatge d'un carrer del poble o ciutat i adjuntar 3 o 4 punts d'interès en els quals podríem trobar pistes perquè els nens siguin capaços d'esbrinar què ha passat en aquell lloc i qui ha sigut el culpable. En el moment en què els alumnes cliquin damunt el punt marcat, se'ls obrirà la pista corresponent, d'aquesta manera també podem aconseguir que els alumnes coneguin una mica més el seu entorn i, si volem ser més específics, podem fer un vídeo 360º mostrant-los-hi els fets que han passat en aquell carrer i moment per tal que ells mateixos aconsegueixin esbrinar el culpable.


Classe invertida

El Flipped Classroom és una nova forma de treballar a l'aula, deixant més temps als alumnes per a treballar a dins l'aula i entendre el material amb ajuda del mestre/a. Consisteix a canviar les explicacions del mestre/a de l'aula on el/la qual pot estar una hora simplement fent teoria i els alumnes fer el material pràctic a casa. El Flipped Classroom inverteix aquest mètode, els alumes fan el material teòric a casa mitjançant recursos i, a l'aula el/la professor/a els ajuda en la pràctica, d'aquesta forma poden solucionar els dubtes o problemes que tinguin a l'hora de portar la teoria a la pràctica. Aquesta metodologia centre l'atenció en els alumnes i no en el mestre, fent que tinguin un paper més actiu a l'aula i no un passiu.A més a més, al tenir el material didàctic a casa, els pares també tenen aquest accés a la informació.

 En resum, podem dir que en una aula invertida, els alumnes tenen més capacitat de concentració, són més eficients, hi ha més comunicació entre mestre/a i alumne, hi ha més temps per realitzar i aplicar la teoria a la pràctica podent solucionar els dubtes i també d'aquesta manera poder realitzar una avaluació per part del professor a l'alumne, i també canvia l'ambient de la classe, fent un espai de treball més relaxat i agradable. Des del nostre punt de vista, creiem que al arribar a classe sabent de que anirà aquesta i que farem, es un bon mètode per poder ficar-nos a fer la part pràctica de les classes, i així poder preguntar al mestre/a els dubtes alhora de realitzar aquesta part pràctica, que és on realment podem tenir dubtes de com aplicar la teoria a la pràctica.


Resultat d'imatges de flipped classroom

dissabte, 12 de novembre de 2016

Mobile Learning i Apps Educatives

El món en què vivim cada vegada evoluciona més de pressa, fins al punt que les noves tecnologies (TAC) han provocat un gran impacte dins la societat. Aquestes noves eines han transformat de manera considerable les nostres formes de vida, tant a l'hora de comunicar-nos i relacionar-nos, com a l'hora de treballar i estudiar, convertint-les així en un element gairebé essencial en la nostra vida quotidiana. En l'actualitat podem destacar diferents dispositius mòbils: portàtils, reproductors de MP3, ultrabooks, videoconsoles, tauletes tàctils i telèfons mòbils. Aquests dispositius afavoreixen l'aprenentatge anomenat Mobile Learning, mètode que permet la possibilitat de connectar, compartir i interaccionar amb altres usuaris a través de diferents Apps.

Les tauletes tàctils i els telèfons mòbils tenen un gran potencial educatiu, ja que les seves característiques com ara la multifuncionalitat, la integració d'elements multimèdia, la portabilitat i la seva connectivitat, les fan eines molt útils per a l'aprenentatge dins i fora de l'aula. 
Per tant podem dir què Mobile Learning és una metodologia molt interessant i útil per aplicar amb els nostres alumnes, ja que és una bona forma de compartir tot tipus d'informació en qualsevol moment entre estudiants i professors, fet que facilita molt més l'aprenentatge.
Alguns exemples d'aplicacions i activitats per tal de desenvolupar-les a classe de forma educativa són: Kahoot, ThinglinkDibuja tu juego i eBando.


Resultat d'imatges de mobile learning


dijous, 3 de novembre de 2016

Vols elaborar la teva història?

Seguint amb el tema anterior, l'storytelling, hem hagut de realitzar una avaluació referent a les històries creades pels diferents grups de classe. Ens hem fixat que hi ha històries molt diverses i on podem utilitzar diferents tipus de recursos per elaborar-la, com per exemple, GoAnimate, una mà de contes, Comic life, Storyfy, d'entre altres. Hem de dir que s'han utilitzat diferents recursos perquè apareguin les habilitats comunicatives, podem ficar veu perquè els personatges siguin els protagonistes, podem dibuixar les imatges i a partir d'aquí gravar la història explicada en 3a persona, hi ha aplicacions en les quals podem afegir vinyetes per tal que s'entengui millor o inclús podem dibuixar-ho nosaltres mateixos mentre expliquem la història. 

És una activitat que podem gaudir molt fent-la. És necessari tenir molta imaginació i diferents recursos per poder extreure el millor de cada aplicació.
Podem utilitzar aquests tipus de narracions dins l'aula per explicar el temari de cada matèria, d'aquesta manera segur que captem molt més l'atenció dels alumnes, ja que és una forma diferent i molt més divertida de fer les classes. També podem fer que siguin els nens i nenes qui facin l'storytelling i canviar la dinàmica de classe, fent que siguin ells mateixos qui expliquin els altres companys/es el que s'ha fet a classe. 
Les històries explicades de generació en generació eren molt boniques però, amb la tecnologia també podem gaudir d'aquells temps!  


Storytelling

Des de l'antiguitat tot tipus d'històries s'explicaven verbalment, cara a cara i passaven de boca en boca i de generació en generació, actualment, la tecnologia, com bé hem estat dient anteriorment, ha donat un salt enorme fins al punt en el qual podem crear històries, fer activitats, etc. mitjançant un nou concepte: STORYTELLING. Centrant-nos en aquest terme hem de dir que el podem utilitzar, no només per crear un vídeo amb dibuixos, si no podem gravar-nos la veu corresponent a la seqüència d'imatges mostrada, posar vinyetes i tot tipus d'animació per tal de fer les classes més entretingudes. Tampoc és necessari utilitzar, únicament, l'ordinador per crear aquest tipus de coses i, a més a més tenim aplicacions per a mòbils i tabletes. 

Com a futures educadores i pedagoga, creiem que tenim diferents tipus d'eines tecnològiques que podem utilitzar i fer un recull sobre totes elles per aprofitar-les en un futur molt proper. Ja sigui per crear qualsevol tipus d'activitats (educatives o dinàmiques), crear informació visual tant per nens i adults, mostrar vídeos o escenes que expliquin el temari corresponent o per innovar i, fer que els alumnes també participin activament en la classe i amb més motivació. Finalment, volem concloure aquesta entrada amb una frase de Eduardo Galeano:  
"Los científicos dicen que estamos hechos de átomos pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de histórias"

Aquí teniu l'storyboard que vam fer per crear el nostre Storytelling:


A continuació, us mostrem el resultat:


divendres, 21 d’octubre de 2016

Sabem, realment, qui som?

Avui en dia són poques les persones que no disposen d’un perfil a una xarxa social, utilitzen el correu electrònic o estan registrades en pàgines diverses. Totes les accions que es fan a Internet deixen una petjada digital, que es tradueix en la identitat digital de cadascú. La identitat digital, per tant, és el conjunt d'informacions publicades en Internet sobre una persona i que componen la imatge que els altres tenen d’aquesta: dades personals, imatges, notícies, comentaris, gustos, amistats, aficions, etc. La informació publicada pot provenir tant d’allò que un mateix publica, i que per tant vol mostrar, com d’allò que publiquen terceres persones referint-se a aquesta. És per aquest motiu que, la identitat digital, pot tenir conseqüències positives o negatives en el treball. Un perfil a internet pot servir per buscar feina, connectar-se amb altres persones o compartir les experiències pròpies o opinions, etc. Per tant, revela trets de la personalitat que a vegades poden ser negatius, com comentaris racistes o imatges borratxo, per exemple. 

Així doncs, la identitat digital mostra una imatge personal de la qual moltes vegades no s’és conscient. Per aquest motiu, és recomanable tenir un perfil professional i un personal diferenciats.
Fent referència a aspectes educatius, és evident la importància d’educar als nens i nenes perquè tinguin cura de la seva identitat digital i que siguin conscients de l’impacte que pot tenir tot allò que publiquen, ja que, sobretot els adolescents, estan molt actius en les xarxes socials i moltes vegades no s’adonen dels riscos que això pot comportar.  Per aquest motiu, tant les famílies com a les escoles els han d’acompanyar i fomentar una cultura de la seguretat i responsabilitat a internet, mostrant tots els avantatges que té internet, però també els riscos.

dimarts, 18 d’octubre de 2016

Codis QR

Les tecnologies s'han convertit en una eina destacable en el món de l'educació, ja que ens poden oferir moltes possibilitats d'aprenentatge. Alguns exemples són la realitat augmentada, la geolocalització, les pissarres digitals interactives, les imatges i vídeos, Apps i dispositius tecnològics i els codis QR. Avui ens centrarem en eCODI QR, una aplicació la qual ens permet descobrir informació a través d'un codi. Aquest fet desperta molt més l'interès dels alumnes a l'aula, ja que com que no saben el que s'amaga dins d'aquest codi i quina informació hi podran trobar, es motiven molt més per descobrir i aprendre coses noves.
Utilitzant aquesta eina es poden crear activitats molt diverses per tal de treballar els continguts donats a classe, com ara gimcanes, vídeos, gravacions de veu, la creació d'un conte i moltes més. Un exemple d'activitat és " Intercanvi de contes",  on cada nen i nena prepara una història dibuixant-la a una capsa, la qual s'hi podrà trobar un codi QR fet per ells on portarà a l'explicació del conte. Els nens/es podran compartir les histories amb els altres companys i fins i tot amb les seves famílies.Només cal descarregar-se l'aplicació en un dispositiu mòbil per tal de poder veure el codi QR. Així doncs, és una eina molt fàcil d'utilitzar, i que ens aporta molts avantatges al món de l'educació.COMPROVEU-HO!


divendres, 14 d’octubre de 2016

Pissarra digital interactiva (PDI)

Tenint en compte la importància que té la tecnologia avui dia en l'educació, destaquem les pissarres digitals interactives. Tot i que suposen una inversió de diners considerable, també ens ofereixen un gran ventall de possibilitats per interactuar amb els alumnes, i aprendre d'una forma més divertida, potenciant l'atenció i la motivació dels estudiants,a través d'una eina més innovadora. Amb elles podem elaborar activitats mitjançant un programa especialitzat amb el qual ens facilita la creació de recursos (smart notebook), podem introduir moviment, música, text i fins i tot pot incloure autocorrecció de  l'activitat perquè els alumnes sàpiguen ells mateixos si ho han fet bé.


Segons la nostra reflexió, és un bon mètode per utilitzar a l'escola amb els alumnes perquè no només fem referència als continguts curriculars, sinó que també poden aprendre millor si ells mateixos viuen el temari de més a prop i també ens permet atendre millor la diversitat dels alumnes, especialment d'aquells que tenen algun trastorn del desenvolupament o alguna discapacitat que li dificulta l'aprenentatge. Per exemple, en el moment que estudiïn els planetes podem crear una activitat amb la pissarra digital en la qual, els alumnes col·loquin el nom dels planetes sota el corresponent o els planetes a les seves òrbites, d'aquesta manera, actua la visualització i, després per ells pot ser més fàcil recordar-ho.

divendres, 30 de setembre de 2016

Segle XXI: La era del mestre digital

Què seria de nosaltres sense la tecnologia? Creus que ha sigut un avantatge per a la societat?
I per l'aprenentatge?

Des del segle XX fins a l'actualitat, les tecnologies s'han integrat a la nostra societat fins al punt en què són complementàries en la vida quotidiana de cada individu, un gran exemple d'aquest és el mòbil, una eina que s' ha fet indispensable, la qual ens pot proporcionar multitud de possibilitats que abans no se'ns oferien. Hem hagut de desenvolupar una nova capacitat per adaptar-nos a aquesta situació, és a dir, a hores d'ara es pot llegir el diari a través d'una pantalla i, en lloc d'escriure cartes, enviar e-mails. Per una altra banda, fixant-nos en la finalitat d'aquest blog, volem recalcar com s'ha vist afectada l'educació respecte a la tecnologia, on podem distingir dos rols en educació: el rol de l'estudiant, on aquest ha de ser actiu en la construcció del seu propi procés d'aprenentatge i el rol del mestre.

Els mestres són essencials per a què els alumnes tinguin èxit, i els del segle XXI han d'incloure una competència fonamental, la competència digital, és a dir, els mestres han de saber crear continguts digitals per implementar-los a l'aula i així, crear un enriquiment en l'aprenentatge dels nens. D'aquesta manera també ajudem a fomentar la motivació als alumnes, i per aquest motiu, hem elaborat un exemple pràctic visual, una infografia , on es poden observar les diferents competències. com per exemple ser competent, empàtic, dinàmic, flexible, etc, que ha de tenir un mestre del segle XXI. Creiem que és un bon recurs, ja que s'observa una interacció entre els alumnes i l'educador, on es mostren els rols que hi ha a l'aula.divendres, 16 de setembre de 2016

Primeres impresions

Podem definir l' alfabetització multi-modal com un procés d'aprenentatge on intervenen diferents recursos humans com la veu, la parla, els gestos o moviments els quals es poden incloure en la tecnologia o aplicacions digitals, amb l'objectiu de fusionar-los. La incorporació d'aquesta comunicació afavoreix l'àmbit educatiu, així fent les classes més dinàmiques i motivadores alhora d'utilitzar aquests materials de l'aula. En el moment en el qual, en algun moment del nostre currículum laboral, se'ns autoritza ser tutors o tutores d'un alumnes amb discapacitat, és important treballar aquesta alfabetització en equip, on tothom sigui partícip d'aquelles adaptacions, un clar exemple on podriem aplicar el treball en equip és realitzant una obra de teatre.

Ja, des de ven petits, tenim recursos per treballar aquest nou concepte, en el moment que aprenem a llegir estem adquirint nous aprenentatges relacionats amb aquestes múltiples formes de coneixement. Segons la nostra reflexió, és un privilegi poder ralitzar diverses tasques alhora, des de mantenir un diàleg amb una persona fins a fer una obra de teatre, compondre música, etc. les quals són activitats més complexes. Però, hem de saber adaptar cadascuna d'aquestes activitats a l'entorn i depenent també de les habilitats de les persones que hi participaran. Finalment, veiem que a l'actualitat, les tecnologies són molt importants i formen part del nostre dia a dia, per aquest motiu és un bon recurs per treballar a nivell educatiu dins i fora de l'aula, donant suport i recursos als educadors/es.

 

Benvinguts i benvingudes:


Som cinc alumnes de la universitat rovira i virgili (URV), les quals ens iniciem als estudis de grau d'educació infantil i pedagogia.
 Les alumnes que participem en aquest blog som:
  • Sandra Dengra: 19 anys, Roda de Berà.
  • Alba Francesch: 21 anys, Valls.
  • Laura Montserrat: 20 anys, Tarragona.
  • Silvia Olivan: 20 anys, Montblanc. 
  • Francine Welsch: 20 anys, La Pobla de Montornès.
Totes cinc, dóna la casualitat, que venim d'un cicle formatiu de grau superior d'educació infantil.
Durant tot aquest curs, actualitzarem la pàgina setmanalment on podreu trobar diferents reflexions sobre els temes tractats a classe, les activitats i altres continguts variats que se'ns aniran proposant.


Esperem fer d'aquest blog una pàgina web atractiva i dinàmica.