divendres, 18 de novembre de 2016

Classe invertida

El Flipped Classroom és una nova forma de treballar a l'aula, deixant més temps als alumnes per a treballar a dins l'aula i entendre el material amb ajuda del mestre/a. Consisteix a canviar les explicacions del mestre/a de l'aula on el/la qual pot estar una hora simplement fent teoria i els alumnes fer el material pràctic a casa. El Flipped Classroom inverteix aquest mètode, els alumes fan el material teòric a casa mitjançant recursos i, a l'aula el/la professor/a els ajuda en la pràctica, d'aquesta forma poden solucionar els dubtes o problemes que tinguin a l'hora de portar la teoria a la pràctica. Aquesta metodologia centre l'atenció en els alumnes i no en el mestre, fent que tinguin un paper més actiu a l'aula i no un passiu.A més a més, al tenir el material didàctic a casa, els pares també tenen aquest accés a la informació.

 En resum, podem dir que en una aula invertida, els alumnes tenen més capacitat de concentració, són més eficients, hi ha més comunicació entre mestre/a i alumne, hi ha més temps per realitzar i aplicar la teoria a la pràctica podent solucionar els dubtes i també d'aquesta manera poder realitzar una avaluació per part del professor a l'alumne, i també canvia l'ambient de la classe, fent un espai de treball més relaxat i agradable. Des del nostre punt de vista, creiem que al arribar a classe sabent de que anirà aquesta i que farem, es un bon mètode per poder ficar-nos a fer la part pràctica de les classes, i així poder preguntar al mestre/a els dubtes alhora de realitzar aquesta part pràctica, que és on realment podem tenir dubtes de com aplicar la teoria a la pràctica.


Resultat d'imatges de flipped classroom

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada