divendres, 16 de desembre de 2016

El llarg viatge

Aprofitant diferents recursos tecnològics hem realitzat una activitat anomenada "El llarg Viatge" per treballar els diferents continents i la seva fauna. Les eines ha utilitzar són codis QR, mòbils o tablets amb lector de codis QR, un mapa de l'espai on es farà l'activitat i la pissarra digital interactiva, per tal d'aprendre a treballar amb nous mètodes a l'aula. Aquesta activitat està adreçada a infants d'entre 8 i 9 anys, corresponent al curs de 4t de primària, ja que és quan començen a treballar aquest temari. Realitzarem aquest joc un cop explicats els continents i els seus climes i fauna a classe per poder aprofundir i repassar-ho més dinàmicament, ja que és una manera amb la qual els alumnes estiguin més motivats a l'hora d'estudiar-ho. Els objectius principals són conèixer els diferents continents i la seva fauna, fomentar el treball en equip, aprendre a utilitzar diferents recursos tecnològics i finalment aconseguir la realització de la prova final (un trencaclosques). 

Abans de començar el joc, dividirem els alumnes en 6 grups entre 3 i 4 persones i per tal de que puguin emprendre la cerca dels diferents codis, els hi donarem un mapa de l'aula amb els punts on estiguin col·locats els diferents codis QR, amb un continent i un animal característic de cada un. Un cop trobats s'escanejaran i amb l'ajuda de tots els components del grup i la PDI hauran de posicionar les peces que els hagi tocat al lloc corresponent del trencaclosques. Un cop acabada l'activitat durem a terme una sèrie de preguntes relacionades per poder fer una bona avaluació, mitjançant una rúbrica fixant-nos en com ha anat l'activitat i si s'han aconseguit els objectius establerts, per tal de saber les coses que s'han de canviar per poder millorar. En aquesta activitat treballem diferents tipus de competències com ara la orientació amb el mapes per poder trobar els codis i la reflexió i memòria per tal d'aconseguir saber on van les diferents peces del trencaclosques.

A continuació us mostrem el Canvas que hem realitzat per portar a terme l'activitat i imatges dels materials de l'activitat: