divendres, 16 de desembre de 2016

El llarg viatge

Aprofitant diferents recursos tecnològics hem realitzat una activitat anomenada "El llarg Viatge" per treballar els diferents continents i la seva fauna. Les eines ha utilitzar són codis QR, mòbils o tablets amb lector de codis QR, un mapa de l'espai on es farà l'activitat i la pissarra digital interactiva, per tal d'aprendre a treballar amb nous mètodes a l'aula. Aquesta activitat està adreçada a infants d'entre 8 i 9 anys, corresponent al curs de 4t de primària, ja que és quan començen a treballar aquest temari. Realitzarem aquest joc un cop explicats els continents i els seus climes i fauna a classe per poder aprofundir i repassar-ho més dinàmicament, ja que és una manera amb la qual els alumnes estiguin més motivats a l'hora d'estudiar-ho. Els objectius principals són conèixer els diferents continents i la seva fauna, fomentar el treball en equip, aprendre a utilitzar diferents recursos tecnològics i finalment aconseguir la realització de la prova final (un trencaclosques). 

Abans de començar el joc, dividirem els alumnes en 6 grups entre 3 i 4 persones i per tal de que puguin emprendre la cerca dels diferents codis, els hi donarem un mapa de l'aula amb els punts on estiguin col·locats els diferents codis QR, amb un continent i un animal característic de cada un. Un cop trobats s'escanejaran i amb l'ajuda de tots els components del grup i la PDI hauran de posicionar les peces que els hagi tocat al lloc corresponent del trencaclosques. Un cop acabada l'activitat durem a terme una sèrie de preguntes relacionades per poder fer una bona avaluació, mitjançant una rúbrica fixant-nos en com ha anat l'activitat i si s'han aconseguit els objectius establerts, per tal de saber les coses que s'han de canviar per poder millorar. En aquesta activitat treballem diferents tipus de competències com ara la orientació amb el mapes per poder trobar els codis i la reflexió i memòria per tal d'aconseguir saber on van les diferents peces del trencaclosques.

A continuació us mostrem el Canvas que hem realitzat per portar a terme l'activitat i imatges dels materials de l'activitat:
dimecres, 30 de novembre de 2016

PLE- Personal Learning Environment

Aquest nou terme, PLE o EPA (en català: equip personal d'aprenentatge) és un conjunt d'eines que s'adapten a les nostres necessitats, és a dir, aquelles aplicacions o pàgines web que ens ajuden a fer del nostre dia a dia una millor gestió. També podem parlar del PLE com a recurs d'aprenentatge segons les nostres habilitats, gustos i vivències. Per exemple, si a mi m'interessa el tema de l'esport, puc descarregar-me una aplicació que faci referència a allò o, simplement, buscar a les xarxes socials sobre algun tema interessant per tenir més coneixements sobre allò que ens crida l'atenció. És una eina gestionada pel currículum, es a dir, amb totes aquestes innovacions tecnològiques és necessari que els alumnes aprenguin a buscar informació pels seus treballs i estudis i fins i tot, conscienciar-los que les tecnologies no només són per jugar, chatejar, etc. sinó, també per ampliar els nostres coneixements.

El blog que esteu llegint també és un clar exemple de PLE o EPA perquè, és aquí on mostrem nous conceptes relacionats amb la tecnologia, donem recursos per poder realitzar una història o video, fent referència a l'entrada de la seguretat a internet hem volgut emfatitzar la cura que hem de tenir fent servir dispositius mòbils, ordinadors o tabletes. A més a més de les xarxes socials, també tenim PLEs més personals com és el correu electrònic, l'agenda del mòvil on podem visualitzar tot tipus de compromissos, la càmera de fotos, etc. Des del nostre punt de vista és una bona manera i un bon recurs per saber on estem registrats i quins són els recursos que tenim per buscar informació i utilitzar-la en el nostre futur laboral, per integrar aquests mètodes a l'aula i que tant alumnes com adults sàpiguen quines eines poden utilitzar i ja ho fan.


dijous, 24 de novembre de 2016

Seguretat a internet


La seguretat a Internet és un tema molt ampli que abasta des de l'addicció al mòbil -caracteritzada per la pèrdua de control sobre l'ús d'internet-, fins a conductes com el ciberassetjament. A més, està molt lligat a la identitat digital, per aquest motiu, podem destacar el "pushing", és a dir, aquesta falsa identitat que es pot crear per manipular als joves adolescents, unes conductes no funcionals. També trobem el ciberassetjament o ciberbullying, que és quan un/a alumne/a és maltractat/da repetidament i al llarg del temps per part d'un o més estudiants, mitjançant l'ús d'eines tecnològiques (amenaces, insults, ridiculitzacions, buit social...) i altres conductes com el sexting, que consisteix en la difusió o publicació de continguts, principalment fotografies o vídeos, de tipus sexual, utilitzant el telèfon mòbil o un altre dispositiu tecnològic. Tanmateix, per detectar aquests casos, cal fixar-se en els canvis que es poden produir en la persona, tant físics com de conducta i emocionals.

Per poder evitar aquests actes, podem trobar diferents tipus de normatives, com la llei de protecció de dades i la dels drets d'imatge. A més a més, per fer un bon ús de les tecnologies hem de ser respectuosos amb aquestes, tenir un control de tot el que pengem a la xarxa, i informar sobre qualsevol problema o amenaça. Tot això ho hem volgut transmetre en un vídeo i mostrar com es veu afectada la conducta, i com es poden tornar les persones que es troben en aquesta situació d'addicció a internet, i les coses negatives que pots trobar-te a les xarxes socials mitjançant exemples i conductes. Amb això esperem crear consciència tant a pares i fills de com fer un bon ús i dels perills que comporten les xarxes socials i l'addicció a internet.divendres, 18 de novembre de 2016

Thinglink, crea la teva pròpia activitat!

Thinglink és una pàgina web i aplicació per mòbils, tabletes, etc. la qual es pot utilitzar efectivament durant les classes a l'aula. Es poden realitzar un ampli ventall d'activitats, ja sigui posar uns punts d'interés damunt la imatge per explicar el temari, fer jocs més dinàmics, crear una classe més interactiva fent servir la realitat virtual de 360º (veient la història i com s'ha creat l'estructura d'un monument...), d'entre altres. És una aplicació totalment gratuïta i molt fàcil d'utilitzar.

A continuació, explicarem un joc que es pot crear amb aquest tipus d'apps. Per realitzar, per exemple, un joc de detectius, es pot agafar la imatge d'un carrer del poble o ciutat i adjuntar 3 o 4 punts d'interès en els quals podríem trobar pistes perquè els nens siguin capaços d'esbrinar què ha passat en aquell lloc i qui ha sigut el culpable. En el moment en què els alumnes cliquin damunt el punt marcat, se'ls obrirà la pista corresponent, d'aquesta manera també podem aconseguir que els alumnes coneguin una mica més el seu entorn i, si volem ser més específics, podem fer un vídeo 360º mostrant-los-hi els fets que han passat en aquell carrer i moment per tal que ells mateixos aconsegueixin esbrinar el culpable.


Classe invertida

El Flipped Classroom és una nova forma de treballar a l'aula, deixant més temps als alumnes per a treballar a dins l'aula i entendre el material amb ajuda del mestre/a. Consisteix a canviar les explicacions del mestre/a de l'aula on el/la qual pot estar una hora simplement fent teoria i els alumnes fer el material pràctic a casa. El Flipped Classroom inverteix aquest mètode, els alumes fan el material teòric a casa mitjançant recursos i, a l'aula el/la professor/a els ajuda en la pràctica, d'aquesta forma poden solucionar els dubtes o problemes que tinguin a l'hora de portar la teoria a la pràctica. Aquesta metodologia centre l'atenció en els alumnes i no en el mestre, fent que tinguin un paper més actiu a l'aula i no un passiu.A més a més, al tenir el material didàctic a casa, els pares també tenen aquest accés a la informació.

 En resum, podem dir que en una aula invertida, els alumnes tenen més capacitat de concentració, són més eficients, hi ha més comunicació entre mestre/a i alumne, hi ha més temps per realitzar i aplicar la teoria a la pràctica podent solucionar els dubtes i també d'aquesta manera poder realitzar una avaluació per part del professor a l'alumne, i també canvia l'ambient de la classe, fent un espai de treball més relaxat i agradable. Des del nostre punt de vista, creiem que al arribar a classe sabent de que anirà aquesta i que farem, es un bon mètode per poder ficar-nos a fer la part pràctica de les classes, i així poder preguntar al mestre/a els dubtes alhora de realitzar aquesta part pràctica, que és on realment podem tenir dubtes de com aplicar la teoria a la pràctica.


Resultat d'imatges de flipped classroom

dissabte, 12 de novembre de 2016

Mobile Learning i Apps Educatives

El món en què vivim cada vegada evoluciona més de pressa, fins al punt que les noves tecnologies (TAC) han provocat un gran impacte dins la societat. Aquestes noves eines han transformat de manera considerable les nostres formes de vida, tant a l'hora de comunicar-nos i relacionar-nos, com a l'hora de treballar i estudiar, convertint-les així en un element gairebé essencial en la nostra vida quotidiana. En l'actualitat podem destacar diferents dispositius mòbils: portàtils, reproductors de MP3, ultrabooks, videoconsoles, tauletes tàctils i telèfons mòbils. Aquests dispositius afavoreixen l'aprenentatge anomenat Mobile Learning, mètode que permet la possibilitat de connectar, compartir i interaccionar amb altres usuaris a través de diferents Apps.

Les tauletes tàctils i els telèfons mòbils tenen un gran potencial educatiu, ja que les seves característiques com ara la multifuncionalitat, la integració d'elements multimèdia, la portabilitat i la seva connectivitat, les fan eines molt útils per a l'aprenentatge dins i fora de l'aula. 
Per tant podem dir què Mobile Learning és una metodologia molt interessant i útil per aplicar amb els nostres alumnes, ja que és una bona forma de compartir tot tipus d'informació en qualsevol moment entre estudiants i professors, fet que facilita molt més l'aprenentatge.
Alguns exemples d'aplicacions i activitats per tal de desenvolupar-les a classe de forma educativa són: Kahoot, ThinglinkDibuja tu juego i eBando.


Resultat d'imatges de mobile learning


dijous, 3 de novembre de 2016

Vols elaborar la teva història?

Seguint amb el tema anterior, l'storytelling, hem hagut de realitzar una avaluació referent a les històries creades pels diferents grups de classe. Ens hem fixat que hi ha històries molt diverses i on podem utilitzar diferents tipus de recursos per elaborar-la, com per exemple, GoAnimate, una mà de contes, Comic life, Storyfy, d'entre altres. Hem de dir que s'han utilitzat diferents recursos perquè apareguin les habilitats comunicatives, podem ficar veu perquè els personatges siguin els protagonistes, podem dibuixar les imatges i a partir d'aquí gravar la història explicada en 3a persona, hi ha aplicacions en les quals podem afegir vinyetes per tal que s'entengui millor o inclús podem dibuixar-ho nosaltres mateixos mentre expliquem la història. 

És una activitat que podem gaudir molt fent-la. És necessari tenir molta imaginació i diferents recursos per poder extreure el millor de cada aplicació.
Podem utilitzar aquests tipus de narracions dins l'aula per explicar el temari de cada matèria, d'aquesta manera segur que captem molt més l'atenció dels alumnes, ja que és una forma diferent i molt més divertida de fer les classes. També podem fer que siguin els nens i nenes qui facin l'storytelling i canviar la dinàmica de classe, fent que siguin ells mateixos qui expliquin els altres companys/es el que s'ha fet a classe. 
Les històries explicades de generació en generació eren molt boniques però, amb la tecnologia també podem gaudir d'aquells temps!