divendres, 30 de setembre de 2016

Segle XXI: La era del mestre digital

Què seria de nosaltres sense la tecnologia? Creus que ha sigut un avantatge per a la societat?
I per l'aprenentatge?

Des del segle XX fins a l'actualitat, les tecnologies s'han integrat a la nostra societat fins al punt en què són complementàries en la vida quotidiana de cada individu, un gran exemple d'aquest és el mòbil, una eina que s' ha fet indispensable, la qual ens pot proporcionar multitud de possibilitats que abans no se'ns oferien. Hem hagut de desenvolupar una nova capacitat per adaptar-nos a aquesta situació, és a dir, a hores d'ara es pot llegir el diari a través d'una pantalla i, en lloc d'escriure cartes, enviar e-mails. Per una altra banda, fixant-nos en la finalitat d'aquest blog, volem recalcar com s'ha vist afectada l'educació respecte a la tecnologia, on podem distingir dos rols en educació: el rol de l'estudiant, on aquest ha de ser actiu en la construcció del seu propi procés d'aprenentatge i el rol del mestre.

Els mestres són essencials per a què els alumnes tinguin èxit, i els del segle XXI han d'incloure una competència fonamental, la competència digital, és a dir, els mestres han de saber crear continguts digitals per implementar-los a l'aula i així, crear un enriquiment en l'aprenentatge dels nens. D'aquesta manera també ajudem a fomentar la motivació als alumnes, i per aquest motiu, hem elaborat un exemple pràctic visual, una infografia , on es poden observar les diferents competències. com per exemple ser competent, empàtic, dinàmic, flexible, etc, que ha de tenir un mestre del segle XXI. Creiem que és un bon recurs, ja que s'observa una interacció entre els alumnes i l'educador, on es mostren els rols que hi ha a l'aula.divendres, 16 de setembre de 2016

Primeres impresions

Podem definir l' alfabetització multi-modal com un procés d'aprenentatge on intervenen diferents recursos humans com la veu, la parla, els gestos o moviments els quals es poden incloure en la tecnologia o aplicacions digitals, amb l'objectiu de fusionar-los. La incorporació d'aquesta comunicació afavoreix l'àmbit educatiu, així fent les classes més dinàmiques i motivadores alhora d'utilitzar aquests materials de l'aula. En el moment en el qual, en algun moment del nostre currículum laboral, se'ns autoritza ser tutors o tutores d'un alumnes amb discapacitat, és important treballar aquesta alfabetització en equip, on tothom sigui partícip d'aquelles adaptacions, un clar exemple on podriem aplicar el treball en equip és realitzant una obra de teatre.

Ja, des de ven petits, tenim recursos per treballar aquest nou concepte, en el moment que aprenem a llegir estem adquirint nous aprenentatges relacionats amb aquestes múltiples formes de coneixement. Segons la nostra reflexió, és un privilegi poder ralitzar diverses tasques alhora, des de mantenir un diàleg amb una persona fins a fer una obra de teatre, compondre música, etc. les quals són activitats més complexes. Però, hem de saber adaptar cadascuna d'aquestes activitats a l'entorn i depenent també de les habilitats de les persones que hi participaran. Finalment, veiem que a l'actualitat, les tecnologies són molt importants i formen part del nostre dia a dia, per aquest motiu és un bon recurs per treballar a nivell educatiu dins i fora de l'aula, donant suport i recursos als educadors/es.

 

Benvinguts i benvingudes:


Som cinc alumnes de la universitat rovira i virgili (URV), les quals ens iniciem als estudis de grau d'educació infantil i pedagogia.
 Les alumnes que participem en aquest blog som:
  • Sandra Dengra: 19 anys, Roda de Berà.
  • Alba Francesch: 21 anys, Valls.
  • Laura Montserrat: 20 anys, Tarragona.
  • Silvia Olivan: 20 anys, Montblanc. 
  • Francine Welsch: 20 anys, La Pobla de Montornès.
Totes cinc, dóna la casualitat, que venim d'un cicle formatiu de grau superior d'educació infantil.
Durant tot aquest curs, actualitzarem la pàgina setmanalment on podreu trobar diferents reflexions sobre els temes tractats a classe, les activitats i altres continguts variats que se'ns aniran proposant.


Esperem fer d'aquest blog una pàgina web atractiva i dinàmica.